Kategorie
Realizacje

Tartak Kołodziej

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

ZUBRZYCA GÓRNA

  • INWERTER SOLAREDGE
  • OPTYMALIZATORY MOCY SOLAREDGE
  • MODUŁY JASOLAR 375W
  • DOBÓR ODPOWIEDNICH ZABEZPIECZEŃ
  • PEŁNA DOKUMENTACJA

Moc - 5,8 KWP

Ilość paneli - 16

Lokalizacja - Zubrzyca Górna

Kategorie
Realizacje

Realizacja

Oferta - pozostałe

Fotowoltaika

Inwestorzy uruchamiający mikroinstalacje OZE od początku stycznia 2016 r. zostaną objęci – zgodnie z funkcjonującą ustawą o OZE – nowym systemem wsparcia w zakresie zasad sprzedaży energii do sieci.

W przypadku mikroinstalacji o mocy do 10 kW będą mogli skorzystać z tzw. systemu taryf gwarantowanych, w ramach którego za sprzedaż energii do sieci będzie przysługiwać stała w okresie 15 lat, gwarantowana i preferencyjna taryfa. W przypadku uruchamianych w 2016 r. instalacji fotowoltaicznych, o mocy do 3 kW, gwarantowana stawka sprzedaży energii do sieci wyniesie w każdym przypadku 0,75 zł/kWh.

W przypadku instalacji w przedziale mocy 3-10 kW taryfy gwarantowane będą nieco niższe.

Dodatkową korzyścią – podobnie zresztą jak w systemie taryf gwarantowanych – będą oczywiście oszczędności z niezakupionej energii z sieci, zamiast której właściciel mikroinstalacji wykorzysta na swoje potrzeby energię, którą sam wyprodukował.

Kategorie
Realizacje

Realizacja

Oferta - pozostałe

Fotowoltaika

Inwestorzy uruchamiający mikroinstalacje OZE od początku stycznia 2016 r. zostaną objęci – zgodnie z funkcjonującą ustawą o OZE – nowym systemem wsparcia w zakresie zasad sprzedaży energii do sieci.

W przypadku mikroinstalacji o mocy do 10 kW będą mogli skorzystać z tzw. systemu taryf gwarantowanych, w ramach którego za sprzedaż energii do sieci będzie przysługiwać stała w okresie 15 lat, gwarantowana i preferencyjna taryfa. W przypadku uruchamianych w 2016 r. instalacji fotowoltaicznych, o mocy do 3 kW, gwarantowana stawka sprzedaży energii do sieci wyniesie w każdym przypadku 0,75 zł/kWh.

W przypadku instalacji w przedziale mocy 3-10 kW taryfy gwarantowane będą nieco niższe.

Dodatkową korzyścią – podobnie zresztą jak w systemie taryf gwarantowanych – będą oczywiście oszczędności z niezakupionej energii z sieci, zamiast której właściciel mikroinstalacji wykorzysta na swoje potrzeby energię, którą sam wyprodukował.

Kategorie
Realizacje

Realizacja

Oferta - pozostałe

Fotowoltaika

Inwestorzy uruchamiający mikroinstalacje OZE od początku stycznia 2016 r. zostaną objęci – zgodnie z funkcjonującą ustawą o OZE – nowym systemem wsparcia w zakresie zasad sprzedaży energii do sieci.

W przypadku mikroinstalacji o mocy do 10 kW będą mogli skorzystać z tzw. systemu taryf gwarantowanych, w ramach którego za sprzedaż energii do sieci będzie przysługiwać stała w okresie 15 lat, gwarantowana i preferencyjna taryfa. W przypadku uruchamianych w 2016 r. instalacji fotowoltaicznych, o mocy do 3 kW, gwarantowana stawka sprzedaży energii do sieci wyniesie w każdym przypadku 0,75 zł/kWh.

W przypadku instalacji w przedziale mocy 3-10 kW taryfy gwarantowane będą nieco niższe.

Dodatkową korzyścią – podobnie zresztą jak w systemie taryf gwarantowanych – będą oczywiście oszczędności z niezakupionej energii z sieci, zamiast której właściciel mikroinstalacji wykorzysta na swoje potrzeby energię, którą sam wyprodukował.

Kategorie
Realizacje

Realizacja

Oferta - pozostałe

Fotowoltaika

Inwestorzy uruchamiający mikroinstalacje OZE od początku stycznia 2016 r. zostaną objęci – zgodnie z funkcjonującą ustawą o OZE – nowym systemem wsparcia w zakresie zasad sprzedaży energii do sieci.

W przypadku mikroinstalacji o mocy do 10 kW będą mogli skorzystać z tzw. systemu taryf gwarantowanych, w ramach którego za sprzedaż energii do sieci będzie przysługiwać stała w okresie 15 lat, gwarantowana i preferencyjna taryfa. W przypadku uruchamianych w 2016 r. instalacji fotowoltaicznych, o mocy do 3 kW, gwarantowana stawka sprzedaży energii do sieci wyniesie w każdym przypadku 0,75 zł/kWh.

W przypadku instalacji w przedziale mocy 3-10 kW taryfy gwarantowane będą nieco niższe.

Dodatkową korzyścią – podobnie zresztą jak w systemie taryf gwarantowanych – będą oczywiście oszczędności z niezakupionej energii z sieci, zamiast której właściciel mikroinstalacji wykorzysta na swoje potrzeby energię, którą sam wyprodukował.

Kategorie
Realizacje

Realizacja

Oferta - pozostałe

Fotowoltaika

Inwestorzy uruchamiający mikroinstalacje OZE od początku stycznia 2016 r. zostaną objęci – zgodnie z funkcjonującą ustawą o OZE – nowym systemem wsparcia w zakresie zasad sprzedaży energii do sieci.

W przypadku mikroinstalacji o mocy do 10 kW będą mogli skorzystać z tzw. systemu taryf gwarantowanych, w ramach którego za sprzedaż energii do sieci będzie przysługiwać stała w okresie 15 lat, gwarantowana i preferencyjna taryfa. W przypadku uruchamianych w 2016 r. instalacji fotowoltaicznych, o mocy do 3 kW, gwarantowana stawka sprzedaży energii do sieci wyniesie w każdym przypadku 0,75 zł/kWh.

W przypadku instalacji w przedziale mocy 3-10 kW taryfy gwarantowane będą nieco niższe.

Dodatkową korzyścią – podobnie zresztą jak w systemie taryf gwarantowanych – będą oczywiście oszczędności z niezakupionej energii z sieci, zamiast której właściciel mikroinstalacji wykorzysta na swoje potrzeby energię, którą sam wyprodukował.

Kategorie
Realizacje

Realizacja

Oferta - pozostałe

Fotowoltaika

Inwestorzy uruchamiający mikroinstalacje OZE od początku stycznia 2016 r. zostaną objęci – zgodnie z funkcjonującą ustawą o OZE – nowym systemem wsparcia w zakresie zasad sprzedaży energii do sieci.

W przypadku mikroinstalacji o mocy do 10 kW będą mogli skorzystać z tzw. systemu taryf gwarantowanych, w ramach którego za sprzedaż energii do sieci będzie przysługiwać stała w okresie 15 lat, gwarantowana i preferencyjna taryfa. W przypadku uruchamianych w 2016 r. instalacji fotowoltaicznych, o mocy do 3 kW, gwarantowana stawka sprzedaży energii do sieci wyniesie w każdym przypadku 0,75 zł/kWh.

W przypadku instalacji w przedziale mocy 3-10 kW taryfy gwarantowane będą nieco niższe.

Dodatkową korzyścią – podobnie zresztą jak w systemie taryf gwarantowanych – będą oczywiście oszczędności z niezakupionej energii z sieci, zamiast której właściciel mikroinstalacji wykorzysta na swoje potrzeby energię, którą sam wyprodukował.

Kategorie
Realizacje

Tartak Kołodziej

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

TARTAK KOŁODZIEJ

  • INWERTER SOLAREDGE SE50K + JEDNOSTKA POMOCNICZA
  • OPTYMALIZATORY MOCY SOLAREDGE
  • MODUŁY Q-CELLS G9+ 385W
  • DOBÓR ODPOWIEDNICH ZABEZPIECZEŃ
  • PEŁNA DOKUMENTACJA PPOŻ

Moc - 56 KWP

Ilość paneli - 148

Lokalizacja - Piekielnik